I min virksomhed Robust Psykologhjælp hjælper vi 180 mennesker om året. Heraf er 58
% 19 år og ældre og hver 5 har en diagnose som ASF- autismespektrumforstyrrelse;
ADD/ADHD; Udviklingshæmning.

Når du kombinerer de vilkår diagnoserne kan give med vores eksistentielle livsvilkår som
mennesker – at vi bruger en væsentlig del af vores liv og udvikling på at navigere i kriser;
ubehagelige følelser; livsændrende vilkår; overvældende hændelser; sociale relationer – så
er det forventeligt at diagnosernes følgevirkninger kan være angst, depressive
symptomer, depression, social tilbagetrækning og ensomhed.

Diagnoserne kan for sig selv give forskellige slags funktions nedsættelser og nogle gange
funktions tab. Og i kombination med ovenstående eksistens vilkår – altså hvad vi kan
forvente af livet i sig selv – så øges sandsynligheden altså for at få depressive symptomer,
depression, angst, social tilbagetrækning og ensomhed.

Der er nogle bestemmelser i serviceloven som ikke er kendte hos borgerne eller i
kommunerne. Det drejer sig om servicelovens §102 om hjælp til behandling m.v. Jeg
hører desværre om afslag på §102, fordi der ikke kan dokumenteres at terapien øger
borgerens funktionsniveau. Der hersker et dominerende udviklings syn som foreskriver at
progression handler om at øge funktionsniveau. Terapien skal give effekt i form af øget
funktionsniveau. Det er rigtigt dejligt når funktionsniveau øges. MEN vigtig viden glemmes
som jeg her gør opmærksom på.

Et udviklingssyn, hvor vi forstår at PROGRESSION også er = med BEVARELSE af
funktionsniveau. Bevarelse af funktionsniveau sker, når terapi støtter håndtering af vores
eksistentielle livsvilkår og dermed bidrager til at mindske risiko for udvikling af depressive
symptomer, depression, angst, social tilbagetrækning og ensomhed. Og når terapien så
også kendetegnes ved et kollektivt samarbejde med den hjælpesøgende og dennes
netværk – så er det rigtig godt!

Alle mennesker bør gives værdig mulighed for at være medbestemmende og
medoplevende i forhold til om terapi kan være en behandlingsmulighed ud fra et
udviklingssyn som handler om Kollektiv Bevarelse af Funktionsniveau = Bæredygtig
terapi.

Tilbage til oversigten