Få familieterapi hos Robust Psykologhjælp

Jeg oplever som familieterapeut i Århus, at det altid er din intention som forælder, at give dit barn en tryg og god opvækst. Dog kan der opstå udfordringer i hverdagen og livsomstændigheder, som påvirker dit barn. Det kan medvirke til, at dit barn ikke trives og reagerer i form af tristhed, aggressivitet, selvskadende adfærd eller indelukkethed. Det kan være svært for dig som forælder, at analysere dit eget familiemønster. Derfor kan familieterapi være effektivt, da problematikkerne belyses og ikke mindst samspillet i din familie bliver anskuet af en professionel familieterapeut.

Hvornår er det en god ide at opsøge familieterapi?
Der kan være flere gode grunde til at opsøge en familieterapeut. Som familieterapeut i Århus har jeg mulighed for at hjælpe med forskellige problemstillinger.

Det er en god idé at opsøge en familiepsykolog, hvis du:

  • Er i tvivl om alt er normal i din familie
  • Tvivler på dig selv som forælder
  • Fornemmer at dit barn mistrives
  • Oplever at hverdagen er præget af konflikter
  • Synes I som forældre er uenige om børneopdragelsen
  • Venter på at dit barn skal til udredning i psykiatrien
  • Står over for en skilsmisse

Familieterapi Odder, Skanderborg, Århus

Sådan foregår familierådgivning hos Robust psykologhjælp

Familieterapi kaldes også familierådgivning. Forud for enhver familierådgivning hos mig i Århus, vil jeg skabe indblik i, hvilket problem du og din familie søger hjælp til, og hvor du/I gerne vil ende henne. Vi finder sammen ud af, hvor mange fra din familie, der skal deltage i familieterapien. Hvis ikke dit barn ønsker, at du som forældre skal deltage, har jeg mulighed for at inddrage dig undervejs i familieterapien. Jeg laver altid en ansvarsfordeling, så du ved, hvad der er dit ansvar som forældre, og hvad der er dit barns ansvar. Familierådgivning følger ikke en fastlagt procedure, men er en proces, som bliver styret af, hvad du og dit barn har brug for, at vi snakker om. Fokus er altid at give jer redskaber til at få det godt med hinanden.

Samtaler med forældre

Du er altid velkommen til at få enesamtaler, hvor det kun er dig som forældre der deltager, hvis det vurderes at være mest gavnligt for familieterapien. Det emne du har lyst til, at vi snakker om bestemmes af dig. Det kan være problematikker, som omhandler et familiemedlem, men det kan også være emner som: kærlighed til hinanden, omsorg, forældreroller, et svært sygdomsforløb, opdragelse af børn og ansvar.

Det er altid vigtigt at gøre klart i familierådgivning, hvor børn er omdrejningspunktet – og især ved tvivl om mistrivsel, at du som forældre skal forstå og acceptere, at du bør deltage aktivt i familierådgivningen og være villig til at forstå eventuelle egne handlingsmønstre og ændre på dem.

Enesamtaler med børn ved familieterapi

Dit barns reaktioner er meningsfulde. Derfor er det vigtigt, at jeg som familieterapeut kan hjælpe alle i din familie med at forstå jeres forskellige adfærdsmønstre, som I hver især har. Udgangspunktet er altid at forstå dit barn i de sammenhænge dit barn færdes i. Derfor anbefaler jeg altid, at dit barn, som udgangspunkt, er med til den første samtale. Fokus vil være dit barns trivsel, familiedynamikken og jeres sammenspil som forældre, der eventuelt fastholder problematikker i jeres familieforhold. Som udgangspunkt bygger et godt forældreskab på et solidt parforhold. Hvis jeg opdager i løbet af familierådgivningen, at det er dit parforhold, som påvirker forældreskabet og dit barn negativ, vil jeg i første omgang anbefale, at du og din partner kommer i parterapi.

I visse tilfælde er det effektivt for familieterapien, hvis der er enetimer mellem dit barn og mig som familiepsykolog. Specielt hvis dit barn er er teenager, og synes det er vanskeligt at kommunikerer med dig som forældre eller fortælle frit om jeres familieforhold. Det er mit ansvar som familieterapeut at strukturere indholdet i familierådgivningen. Jeg kan udvælge flere relevante temaer, hvor du eller dit barn vælger, hvad vi først skal snakke om.

Jeg har mulighed for at snakke med dit barn om handlinger, ord og bruge kropslige udtryk i familieterapien. Ofte inddrager jeg tegninger og leg i familieterapien, da det er gode redskaber for dit barn, hvis det er svært at udtrykke sig med ord. I familieterapien har dit barn altid ret til at gøre og sige, hvad det har lyst til.

Derfor er familierådgivning i Århus hos Robust Psykologhjælp en god ide

Formålet med familieterapi er at få styrket dine familierelationer og skabe et godt familiesammenhold. Familierådgivning er særligt effektivt, hvis du ønsker at finde nye måder at være sammen på og forstå jeres mønstre og adfærd i din familie. Familieterapi kan bruges til mange forskellige problematikker, men er særligt velegnet til at belyse dit barns adfærdsmønstre og give dig som forældre gode løsninger til, hvordan dit barns adfærd kan takles.

Det er min rolle som familiepsykolog, at støtte dig i forældrerollen og projektet med dine børn. Derudover kan jeg formidle dit barns perspektiv og bidrage til en god dialog om, hvad du som forældre gør rigtig godt, og hvilke områder der kan arbejdes endnu mere effektiv med samt finde gode løsninger til, hvordan konflikterne mindskes i fremtiden.

Du er altid velkommen til at ringe til mig, så vi kan få en snak om, hvilke overvejelser du går rundt med. Jeg vil altid tilrettelægge et familieterapiforløb, så det passer til dine behov i din familie.