Uanset om DET du søger hjælp til, står på listen eller ej, så kontakt mig alligevel
og vi finder ud af om jeg kan hjælpe dig, der hvor du står lige nu.

Angst

Angst kan stå i vejen for de ting, du kan lide at gøre. Angst kommer ofte når du har gjort mere af noget du inderst inde ikke har lyst til. På den måde kan angst være et tegn på at du går for meget på kompromis med det du har brug for.

Angst kan også være en reaktion på belastning over længere tid og udvikle sig til OCD med tvangshandlinger og tvangstanker.

PSYKISKE PROBLEMER

Det kan være at dit barn har fået en diagnose. Eller at du som voksen har fået en diagnose. Jeg arbejder ud fra udtrykket: “I Dialog med Diagnosen”.
Jeg kan være din professionelle sparringspartner og du kan få konkret vejledning om, hvordan du bedst støtter dit barn og/eller hjælper dig selv.

Psykiske problemer kan også være at man oplever sig ensom, nedtrykt, deprimeret. Vi arbejder i retning af DET du gerne vil.

MOBNING

Lav selvtillid og svækket selvværd ses ofte som følgevirkninger af mobning. Jeg har rigtig gode erfaringer med behandling af mobning.

SKILSMISSE

Som forældre kan I opleve situationer før, under og efter skilsmissen, hvor I bliver i tvivl om hvordan I bedst støtter jeres barn. Måske er forældrerelationen præget af uenighed og konflikter og måske mistrives jeres barn i skolen. I situationer med skilsmisse kan forældre være i tvivl om, hvordan de bedst støtter deres barn.
Jeg tilbyder hjælp til både børn, unge og voksne som har fået skilsmisse ind i livet. Læs mere her skilsmisse Aarhus

FAMILIERELATIONER

Konflikter med din partner, forældre, søskende skaber forhindring for familiære fællesskaber og følelsen af at have et tilhørsforhold. Jeg har gode erfaringer med samtaleforløb hvor familiemedlemmer som er i konflikt med hinanden deltager og finder frem til at konflikterne beror på misforståelse og uhensigtsmæssig kommunikation.

Når du kan mærke at dit barn ikke trives, oplever du måske bekymring, tvivl og usikkerhed. Du kan ringe til mig og få afklaret om jeg kan hjælpe dig

SORG

Når du har mistet en som står dig nær – barn, mor, far, søster, bror, bedsteforældre – kan du møde Sorg.
Sorg kan også komme i forbindelse med skilsmisse og traumer.

Læs iøvrigt artiklen “Det uendelige univers” der omhandler dette emne.

TRAUMER

Traumatiske oplevelser er så psykisk overvældende at man i situationen oplever sig ude af stand til at handle, man overvældes følelsesmæssigt.
I det terapeutiske arbejde med traumer er det af betydning at få genetableret den gode kontakt med sig selv og sine omgivelser.

Vold

Vold har mange ansigter. Dens følgevirkninger rammer dig som mor, som far, som barn, som ung. Hvis du som barn og ung er blevet udsat for vold og/eller har set mor eller far blive udsat for vold, kan det gøre dig bange, urolig og vagtsom. Jeg er specialiseret i at give terapeutisk behandling til dig, som er barn, ung, mor og far, og som har oplevet vold i familien. Fra forskningen ved vi, at det er vigtigt at arbejde med relationerne forældre og børn imellem, så relationen kan genetableres efter voldseksponeringen. Det kan du læse mere om i mit casestudie “Drengen, som fik sit eget ansigt”

OMSORGSSVIGT

Jeg er ekspert i relationsopbygning til børn og unge som følelsesmæssigt viser social sårbarhed. Børn og unge som har oplevet mange følelsesmæssige svigt kan reagere ud ad til eller ind ad til. De reaktioner kan forhindre at børn og unge får etableret relationer som kan give dem en bedre forståelse af sig selv og gøre at de får nemmere ved at tage vare på deres liv.
Terapi hvor de voksne som har ansvar for børnene og de unge deltager er en effektfuld støtte og kan medvirke til at forbedre trivsel.