SKAL JEG HJÆLPE DIG?

Min opgave er at skabe en samtale-kultur med dig hvor du føler dig set, hørt og forstået. Du får hurtigt oplevelsen af, at jeg forstår hvad der kendetegner det problem du søger hjælp til og at der herfra sker en bevægelse i retning af flere muligheder. Vi samarbejder om at sætte konkrete mål for dit forløb. På den måde kan jeg i samarbejde med dig tjekke løbende, at vi arbejder i den retning, du gerne vil. Og at vi samarbejder ud fra metoder, du befinder dig godt med. Når du har en psykologsamtale med mig får du gennemsigtighed. Stiller du mig et spørgsmål, svarer jeg. Og jeg gør mig umage i at stille dig relevante spørgsmål med udgangspunkt i dine talte ord og herved åbne op for dialog, så du kan gå lettere hjem. I samtalerne hos mig vil du opleve en stemning med engagement, struktur, sensitivitet, relevante og nærværende spørgsmål.

Under samtalerne inddrager jeg forskellige metoder. Jeg benytter ofte metaforer, billeder, tegninger, figurer, poetisering, brevskrivning, legeterapi, hypnoterapi og kropsterapi. Metoderne afstemmes med, hvad du befinder dig godt med, og hvad du har brug for hjælp til.

Uanset om DET du søger hjælp til, står på listen herunder eller ej, så kontakt mig alligevel og vi finder ud af om jeg kan hjælpe dig, der hvor du står lige nu.

En af mine kunder, en kvinde i 30’erne, skrev en feedback til mig efter et længere samtaleforløb:

Min far døde for en måned siden, og jeg har ofte tænkt på, hvor glad og taknemmelig jeg er for at være blevet afklaret hos dig mht. min fars og mit forhold. Tak! Det er virkelig din forståelse af børns oplevelser , der har hjulpet mig videre. Også din ærlighed, som du trods din professionalisme så fint lader skinne igennem. Det er så dejligt at opleve som menneske”.

Du kan læse flere kundeudtalelser og danne dig dit eget indtryk af mig som psykolog og min praksis.

Angst

Angst kan stå i vejen for de ting, du kan lide at gøre. Angst kommer ofte når du har gjort mere af noget du inderst inde ikke har lyst til. På den måde kan angst være et tegn på at du går for meget på kompromis med det du har brug for.

Angst kan også være en reaktion på belastning over længere tid og udvikle sig til OCD med tvangshandlinger og tvangstanker.

Du kan læse mere om eksistensangst her.

ADD/ADHD

Opmærksomhedsforstyrrelser med og uden hyperaktivitet kan give mistrivsel og gøre det svært at forstå sig selv. Ofte kan der også være traumatiske oplevelser som baggrund til ADD og ADHD som er vigtige at få hjælp til og dermed give sig selv flere udviklingsmuligheder. Jeg arbejder ud fra udtrykket “I Dialog med Diagnosen”. Jeg kan være din professionelle sparringspartner og du kan få håndgribelig hjælp til, hvordan du som forælder bedst støtter dit barn med en diagnose. Hvis det er dig som har en diagnose kan du også få håndgribelig hjælp til dig selv.

ASF – AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE

ASF kan give funktionsnedsættelse og i kombination med de udfordringer livet byder som overvældende hændelser, livsændrende vilkår, ubehagelige følelser m.m. øges sandsynligheden for angst og depressive symptomer. Du kan få hjælp til at leve med autismespektrumforstyrrelsen og læse mere om hvilken kommunal støtte du kan være berettiget til i forbindelse med terapi ved at læse her.

FAMILIEKONFLIKTER

Konflikter med dine forældre og søskende kan skabe forhindring for familiære fællesskaber og svække følelsen af tilhørsforhold. Jeg har gode erfaringer med samtaleforløb hvor familiemedlemmer som er i konflikt med hinanden deltager og finder frem til at konflikterne beror på misforståelse og uhensigtsmæssig kommunikation.

KOMMUNIKATION IMELLEM FORÆLDRE, BØRN OG UNGE

Måske du som forælder oplever det svært at tale med dit barn? Med håndgribelig og konkret hjælp fra mig, kan du blive bedre til at tale med dit barn. Børn får begrænset hjælp når samtalen svigter. Måske genkender du som forældre at dit barn ikke vil sige noget, sige meget, er passiv, ikke vil lytte. Mennesker, store som små, har heldigvis evnen til at reparere en kommunikation. Kommunikation skal repareres, hvis den ene oplever, at den anden ikke lytter, ikke forstår eller har et andet opmærksomhedsfokus. Hos mig kan du få hjælp til at skabe gode samtaler med dit barn.

Læs mere her.

PSYKISK OG FYSISK MISTRIVSEL

Når du kan mærke at dit barn ikke trives, oplever du sandsynligvis bekymring, tvivl og uskikerhed. Du kan ringe til mig og få afklaret om jeg kan hjælpe dig. Det kan også være at du som voksen går rundt og føler dig i dårlig humør og ked af det. Så kan du også ringe til mig og få afklaret om jeg kan hjælpe dig.

MOBNING

Psykisk og fysisk mistrivsel og angst kan ofte være følgevirkninger af mobning. Lav selvtillid, svækket selvværd og på vagtsomhed i sociale relationer ses også ofte som følgevirkninger af mobning. Om du er 8 eller 36 år har jeg rigtig gode erfaringer med at følgevirkningerne kan reduceres og du vil opleve at du får mere plads til blot at være som den du gerne vil være.

OMSORGSSVIGT

Jeg er ekspert i relationsopbygning til børn, unge og voksne som følelsesmæssigt viser social ængstelighed. Børn og unge som har oplevet mange følelsesmæssige svigt – også kaldet udviklingstraumer – kan reagere ud ad til eller ind ad til. Dette gælder også for voksne som er vokset op i familiemiljøer med fx alkoholisme, psykiske lidelser m.m. Responserne på omsorgssvigten kan forhindre at du får etableret relationer som kan give dig en bedre forståelse af dig selv og gøre at du får nemmere ved at tage vare på dit liv. Terapi er en effektfuld støtte og kan medvirke til at forbedre din trivsel.

PSYKISK OG FYSISK VOLD I FAMILIEN

Måske er du forælder og har været eksponeret for vold fra din partner? Måske har du børn som også er blevet eksponeret for volden? Vold har mange ansigter. Dens følgevirkninger rammer dig som mor, far, barn og ung. Voldseksponeringen kan gøre dig bange, urolig og vagtsom. Jeg er specialiseret i at give terapeutisk behandling til dig som forælder, børn og unge som har oplevet vold i familien. Fra forskningen ved vi , at det er vigtigt at arbejde med relationerne forældre og børn imellem så relationen kan genetableres efter voldseksponeringen.

Det kan du læse mere om her i mit casestudie “Drengen som fik sit eget ansigt”.
Du kan også få håndgribelig råd her.

SKILSMISSE

Som forældre kan I opleve situationer før, under og efter skilsmissen, hvor I bliver i tvivl om hvordan I bedst støtter jeres barn. Måske er forældrerelationen præget af uenighed og konflikter og måske mistrives jeres barn i skolen. I situationer med skilsmisse kan forældre være i tvivl om, hvordan de bedst støtter deres barn.
Jeg tilbyder hjælp til både børn, unge og voksne som har fået skilsmisse ind i livet. Læs mere her skilsmisse Aarhus

SORG

Når du har mistet en som står dig nær – barn, mor, far, søster, bror, bedsteforældre – kan du møde Sorg.
Sorg kan også komme i forbindelse med skilsmisse og traumer.

Læs iøvrigt artiklen “Det uendelige univers” der omhandler dette emne.

TRAUMER

Traumatiske oplevelser er så psykisk overvældende at man i situationen oplever sig ude af stand til at handle, man overvældes følelsesmæssigt.
I det terapeutiske arbejde med traumer er det af betydning at få genetableret den gode kontakt med sig selv og sine omgivelser. Jeg tilbyder SOMA traumebehandling, som du kan læse mere om her.

Her kan du få 10 gode råd til at genetablere den gode kontakt med dig selv.