Kirsten Børsting - familieterapi & familierådgivning Århus

DERFOR ER FAMILIERÅDGIVNING I ÅRHUS HOS ROBUST PSYKOLOGHJÆLP EN GOD IDE

Formålet med familieterapi er at få styrket dine familierelationer og skabe et godt familiesammenhold. Familierådgivning er særligt effektivt, hvis du ønsker at finde nye måder at være sammen på og forstå jeres mønstre og adfærd i din familie. Familieterapi kan bruges til mange forskellige problematikker, men er særligt velegnet til at belyse dit barns adfærdsmønstre og give dig som forældre gode løsninger til, hvordan dit barns adfærd kan takles.

Det er min rolle som familiepsykolog, at støtte dig i forældrerollen og projektet med dine børn. Derudover kan jeg formidle dit barns perspektiv og bidrage til en god dialog om, hvad du som forældre gør rigtig godt,

FAMILIETERAPI AARHUS

FÅ FAMILIETERAPI HOS ROBUST PSYKOLOGHJÆLP

Gennem mit virke som familieterapeut i Århus oplever jeg altid, at det altid er din intention som forælder at give dit barn en tryg og god opvækst. Samtidig med at du gør dit bedste, kan udfordringer og store livsomvæltninger udfordre de gode intentioner, og det kan påvirke dit barn og give mistrivsels symptomer. Her kan familieterapi komme dig og din familie til gode, i det vi kan arbejde med jeres kommunikationskultur i jeres familierelationer og give fokus til udviklingsmuligheder.

Ingen familier er ens, så det kan være svært at sige præcist hvornår familieterapi er en god idé. Her er dog nogle indikatorer, du kan læne dig op ad:

  • Du tvivler på dig selv som forælder
  • Du oplever at I har svært ved at tale sammen børn, unge og forældre
  • Du fornemmer, at dit barn mistrives
  • Du oplever, at hverdagen er præget af konflikter
  • Du oplever at I som forældre er uenige om børneopdragelsen
  • Du venter på, at dit barn skal til udredning i psykiatrien
  • Du står over for en skilsmisse

SÅDAN FOREGÅR FAMILIERÅDGIVNING HOS ROBUST PSYKOLOGHJÆLP

Familieterapi kaldes også familierådgivning. Forud for enhver familierådgivning hos mig i Århus, vil jeg snakke med Jer om, hvad I søger hjælp til, og hvad I gerne vil i retning af. I samarbejde finder vi ud af om det er bedst I som forældre kommer alene til samtale eller om jeres barn kommer med fra starten af. Jeg laver altid en ansvarsfordeling, så du ved, hvad der er dit ansvar som forældre, og hvad der er dit barns ansvar. Familieterapi,- og familierådgivning følger ikke en fastlagt procedure, men er en proces, som bliver styret af, hvad du og dit barn har brug for, at vi arbejder med. Det er et skræddersyet forløb til dig som forælder og Jer som familie. Fokus er håndgribelig hjælp og at give Jer redskaber til at få det godt med hinanden.

SAMTALER MED FORÆLDRE

Når du ringer til mig for at undersøge muligheden for at få hjælp og vurdere om jeg kan være et godt match med dig og din familie vurderer vi i samarbejde, om problemet du søger hjælp til, kan hjælpes, ved at det er dig som forælder, der kommer til samtale uden at dit barn deltager i samtaleforløbet. Du bestemmer emnerne, vi skal fokusere på. Det kan handle om familierelationer, forældreroller, et svært sygdomsforløb og usikkerhed i relation til opdragelsen.

Jeg har også mange solide erfaringer med at hjælpe forældre og deres voksne børn hvor konfliktmønstre er kommet til at fylde for meget, fx som en følgevirkning af at være pårørende til familiemedlemmer med psykisk lidelse og/eller kronisk sygdom.

Som udgangspunkt bygger et godt forældreskab på et solidt parforhold. Hvis jeg i løbet af vores samarbejde tænker, at det kan være dit parforhold som påvirker forældreskabet på en uhensigtsmæssig måde, vil jeg i første omgang anbefale, at du og din partner går i parterapi.