Som forældre kan det være svært at finde ud af, hvornår det er nødvendigt og/eller blot en god ide at kontakte en børnepsykolog i Århus nær Skanderborg og Odder. Mistrivsels symptomer som disse kan være tegn på, at det er en god idé at kontakte mig:

  • Svækket selvværd og/eller selvtillid
  • Angst
  • Stress
  • Skoleproblemer
  • Konflikter
  • Mor og far skal skilles
  • Tristhed
  • Sorg og traumer
  • Mobning

Er du det mindste i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at inddrage mig som børnepsykolog, kan du altid kontakte mig og og sammen kan vi tale om dit barns situation og finde ud af, hvad der kan hjælpe lige netop dit barn, dig som forælder og Jer som familie.

Hvem kan jeg hjælpe?

Jeg hjælper børn og unge i alderen 6-18 år og har mange års erfaring i at tale om de ting i livet som kan være svære. Som forælder kan du ringe til mig og i telefonen vil jeg i samarbejde med dig vurdere, hvordan vi laver et skræddersyet forløb til dit barn. Nogle gange vurderes det bedst for dit barn at komme til individuelle samtaler. Dette er ofte tilfældet, hvis dit barn har nået teenagealderen. Andre gange vurderes det bedst at du som forælder deltager i samtale sammen med dit barn.

Hvis dit barn ikke har lyst til at deltage i psykolog samtaler, stiller jeg mig gerne til rådighed for dig som forældre. På den måde kan vi indirekte hjælpe dit barn ved at du snakker med mig om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn. Som forælder kan du støtte dit barns udviklingsmuligheder ved at arbejde med din egen adfærd og måder at kommunikere på. Det kaldes også for narrativ børneterapi med familiefokus. 

Jeg er børnepsykolog, fordi jeg har et stort ønske om at hjælpe børn og unge med at mindske problemer, der kan komme til at fylde alt for meget. Med over 15 års erfaring som børnepsykolog har jeg set, hvor meget begejstring, kreativitet og umiddelbarhed børn og unge er fyldt med. Disse sider er utrolig givende for forældre og familier, hvis de får lov og plads til at komme frem, og dette vil jeg gerne hjælpe med. Hos mig kan dit barn få plads til at lette sit hjerte, så det forhåbentlig får mere plads til at nyde børne,- og ungdomslivet samtidig med der er eventuelle problemer tilstede. Du kan læse om unges oplevelser af at gå i terapi hos mig her.

Hvordan arbejder jeg som børnepsykolog?

Som børnepsykolog i Aarhus nær Skanderborg og Odder er en af mine forcer at arbejde systematisk og give håndgribelig hjælp. Det betyder i praksis at vi fra start af konkret beskriver hvad du søger hjælp til, laver et behandlingsfokus for dit forløb og i samarbejde laver en plan for hvordan du kommer i retning af det du ønsker. Du er derfor i gode hænder hos mig.

I mit arbejde som børnepsykolog bruger jeg narrativ lege- og tegneterapi, som du kan læse mere om her. I terapi med børn og unge skelner jeg mellem to samtaleformer. Du kan læse mere om støttende og bearbejdende samtaler her