Legeterapi kan bruges til alle problemstillinger og er en metode i den narrative samtaleterapi. Der vil altid være en indledende samtale med dit barn og dig som forældre, hvor vi laver et behandlingsfokus for legeterapien. På den måde kan vi ved den afsluttende samtale og undervejs i forløbet holde øje med at terapien støtter dit barn i den retning dit barn har brug for og du som forældre ønsker.

Tegneterapi

Narrativ legeterapi kan hjælpe dit barn med at udtrykke følelsesmæssige konflikter ved hjælp af dyrefigurer. Ved at arbejde igennem dyrefigurerne skabes der en tilpas distance imellem dit barn og det som er svært at tale om. Det giver sikkerhed til dit barn i samtalen. Dit barn bestemmer altid, hvilke roller de forskellige dyrefigurer skal have i legen. Når jeg inddrager legeterapi, er det dit barn, som føre an. Jeg lytter og gør mig umage med at forstå dit barns erfaringer og oplevelser igennem legen.

I denne video ser du en pige, som bruger tegneterapi:

NARRATIV LEGETERAPI SKABER MENING I DIT BARNS LIV

Leg under samtaler med dit barn kan bruges som et terapeutisk redskab til at skabe forandring og udviklingsmuligheder. I narrativ legeterapi får dit barn mulighed for at lege og fortælle om det problem, I søger hjælp til. Når dit barn leger, vil det få en oplevelse af at genvinde kontrol over sine omgivelser. Legeterapien skaber samtidig den nødvendige distance mellem dit barn og problemet, og det kan lette samtaleprocessen, at vi inddirekte igennem legen arbejder med det som dit barn har brug for følelsesmæssig støtte til.

SKAL JEG HJÆLPE DIT BARN?

Det er aldrig for sent at kontakte mig, hvis du har mistanke om, at dit barn mistrives. I min praksis er det altid mit fokus at skabe en behagelig atmosfære og give dit barn mulighed for forandring. Mit mål som børnepsykolog er at give dit barn redskaber, der skal hjælpe med at håndtere de modgange I søger hjælp til. Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 50 56 99 32 eller mail kirsten@robustaarhus.dk, hvis dit barn har brug for en lyttende og engageret børnepsykolog i Århus. Jeg ser frem til at høre fra dig.

ET FORLØB MED NARRATIV TEGNETERAPI STØTTER DIT BARNS RESSOURCER OG RELATIONER

Hvis du eller dit barn pludselig bliver udsat for traumatiske hændelser, som der ikke bliver løsnet op for, kan det optage meget plads i krop og psyke, hvilken kan have en negativ påvirkning på hverdagen. Tegneterapi egner sig især til børn og unge, som går igennem en hård periode i deres liv. Det kan være alt fra et traume, mor og far skændes og vil skilles, mobning, sorg, m.m. I forbindelse med narrativ tegneterapi benyttes metoden Tree of Life, som hjælper dit barn med at skabe mening og sammenhæng i dets livsfortælling. Metoden Tree of Life kan både benyttes til individuelle samtaler, men kan også bruges ved familiesessioner og gruppesamtaler.

 

TREE OF LIFE METODEN

I forbindelse med narrativ tegneterapi benyttes metoden Tree of Life, som hjælper dit barn med at skabe mening og sammenhæng i dets livsfortælling. Metoden kan både benyttes til individuelle samtaler, men kan også bruges ved familiesessioner og gruppesamtaler.

Når jeg benytter Tree of Life i tegneterapi, skal dit barn tegne livet som et træ, der repræsenterer seks områder af dit barns liv. Det tegnede træ vil have følgende elementer med hver deres betydning:

 • Rødderne på træet
  Beskriver hvor dit barn kommer fra
 • Jorden
  Fortæller hvor dit barn bor henne, og hvad dit barn laver hver eneste dag
 • Træets stamme
  Viser dit barns kompetencer – hvad er dit barn god til, og hvad vil dit barn gerne blive bedre til
 • Træets grene
  Dit barns ønsker, håb og drømme for sig selv samt sine nærmeste
 • Træets blade
  Betydningsfulde personer i dit barns liv samt specifikke ting og oplevelser, som dit barn omgiver sig med, der betyder noget. Det kan både være levende og døde ting.
 • Træets frugter
  Hvem de særlige personer i dit barns liv er og hvorfor de er det samt hvilke gode oplevelser dit barn har med personerne

Når Tree of Life er tegnet færdig, vil jeg sammen med dit barn snakke om træet. Bagefter tegner dit barn en skov til træet, hvor jeg taler med dit barn om, hvilket uvejr, der kan ramme træet. Vi snakker også om, hvilket uvejr der allerede har ramt træet og hvordan dit barn beskyttede sig selv, da det skete. Ved brug af Tree of Life metoden vil det være muligt at lave en identitets- og livsfortælling over dit barns liv. Narrativ tegneterapi gør det muligt at snakke om dit barns liv med en positiv undertone.