HVORDAN ARBEJDER JEG SOM PSYKOLOG?

Jeg er som psykolog ekspert i samtaleprocesser og tror på bevægelse, forandring og udvikling træder i kraft, når vi ved hjælp af samtaler undersøger, hvordan du oplever et specifikt problem har indflydelse på dit liv. Det er problemet, der er problemet og ikke dig som menneske. Problemløsning kræver en professionel samtale og tillidsfuld relation.

Det som særligt kendetegner min psykologhjælp til forskel fra andre terapeuter er at jeg som SOMA embodiment terapeut vægter inddragelse af kroppen i samtalerne. Både i relation til voksne, unge og børn.

I samtalerne kan inddrages flere forskellige metoder afstemt efter hvad du finder dig tilpas med og det du søger hjælp til. SOMA kropsterapi, hypnoterapi, tegneterapi, legeterapi. Alle disse metoder har jeg funderet i den narrative praksis og et dybdegående kendskab på specialistniveau om den livslange udviklingspsykologi.

Vi og andre skaber en masse fortællinger om os selv og hinanden og bliver positioneret igennem disse fortællinger. Både dem vi selv har forfattet på et måske ubevidst plan og også dem som andre har forfattet om os. Som psykolog afdækker jeg ikke sandheden om hvem du er. Istedet samarbejder jeg med dig om at udforske de fortællinger du har om dig selv ud fra alt det du har oplevet igennem dit liv. Metoderne til at få fortællingerne til at flyde som et vandfald kan være mangeartede. I dit liv er der ikke kun èn fortælling – der er flere fortællinger og de beriger din selvforståelse når vi går i gang med forfatte og genforfatte dem. Målet er at skabe en rigere historiefortælling om dig så du ikke lever i skyggen af problemfortællingen. Fokus er at skabe frihed for dig ved at du ser eksistensmuligheder i de historier du og andre fortæller om dig.

I samtalerne udfolder vi oftest hvordan Problemet påvirker dig. Hvis du fx oplever angst, så arbejder vi med at eksternalisere angsten – flytte angsten det sted hen, hvor du oplever at få afstand til den, så du kan forholde dig til angsten på nye måder. Blandt andet ved hjælp af eksternalisering kan du begynde at lære at håndtere fx angst på en måde, så angst ikke skaber forhindringer for dig i dit liv.

Jeg arbejder med Narrativ SOMA terapi. Det betyder at min narrative praksis får et væsentligt supplement ved hjælp af SOMA embodiment kropsterapi. Du kan læse mere om SOMA her.

Narrativ samtaleterapi med børn og unge

I mit arbejde som børnepsykolog skelner jeg mellem to samtaleformer. Det er den narrative støttende børnesamtale og den narrative bearbejdende børnesamtale. De vælges ud fra dit barns situation, hvor jeg vurderer, hvad der vil være mest givende. Desuden bruger jeg tegneterapi og legeterapi i det omfang, det er nødvendigt. Dit barn vil ofte have nemmere ved at fortælle om problemer, hvis der indgår en leg i terapien, da samtalen bliver mindre uhøjtidelige. Derved arbejder jeg med dit barns verden og bruger et sprog, som dit barn forstår.

Den narrative støttende børne/ungesamtale med familiefokus

Denne samtaleform bruges, hvis dit barn oplever pludselige og konkrete hændelser i hverdagen, som forskrækker og forbavser. Hos mig vil dit barn altid blive forstået i relation til dig som forældre og i relation til alle de varierende relationer dit barn er en del af. Jeg vil som børnepsykolog støtter dit barn ved at bekræfte og tillade dit barns oplevelse ud fra den hændelse, som er sket. Det gør jeg ved at anvende tegneterapi og legeterapi. Jeg lægger stor vægt på, at dit barn får hjælp til at normaliserer de nye forandrede forhold, som dit barn nu befinder sig i.

Den narrative bearbejdende børne/ungesamtale med familiefokus

En effektiv samtaleform, hvis du og din familie har været udsat for specifikke hændelser eller svære processer. Sammen med dit barn og dig som forældre undersøges, hvilke erfaringer I bærer på. Det er min opgave og mit ansvar som børnepsykolog i Århus, at bruge forskellige metoder, som kan hjælpe dit barn videre og gøre, at dit barn kan leve med den hændelse, som er sket.
Det er altid mit udgangspunkt, som børnepsykolog, at hjælpe dit barns udvikling og tilknytningsmuligheder, så de på sigt ikke bliver forringet til andre mennesker.