Sygeforsikring “Danmark” giver tilskud til psykologhjælp hos en autoriseret psykolog, når du er medlem af sygesikringsgruppe 5, 1 og 2.

På et år kan du få ialt 7200 kr i tilskud til psykologhjælp.

Når du er under 18 år, kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.
Når du er 18-25 år, kan du få refunderet 450 kr. pr. Samtale.
Når du er 26 – plus kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.

Jeg indberetter dine behandlinger til Sygeforsikringen DK.

Du kan læse om betingelser og tilskud her: www.sygeforsikring.dk

Priserne gælder pr. 1. januar 2021 og reguleres årligt pr. 1. januar.

  • Rådgivning og terapi, individuelt børn, unge, voksne à 45 minutter 1050 kr
  • Rådgivning og. Terapi, individuelt børn, unge, voksne à 60 minutter 1333 kr
  • Rådgivning og terapi, børn/unge m forældre; forældre; familier à 1 time 1400 kr.
  • Telefonrådgivning 15 min – 300 kr.
  • Supervision, individuelt à 1 time 1350 kr
  • Supervision, gruppe à 1 time 2 medarbejdere 2200 kr
  • Supervision, gruppe à 1 time 3-6 medarbejdere 2400 kr
  • Workshops timepris efter den specifikke opgave.

Rejsegodtgørelse: 3,56 kr. pr. km.

Som medlem af Christianbjerg grundejerforening får du 10 % på al behandling. Husk at medbringe dit medlemskort.

Betaling via Mobile Pay til 36 359 ved afslutning af hver samtale

 

Hvad er vilkårene for afbud?

Aflysning eller ændring af dine aftaler skal ske senest kl. 9. dagen før din aftale.
Senere aflysning eller afbud i forbindelse m/u sygdom, udeblivelse og forglemmelse faktureres med fuld takst.