Sygeforsikring “Danmark” giver tilskud til psykologhjælp hos en autoriseret psykolog, når du er medlem af sygesikringsgruppe 5, 1 og 2.

På et år kan du få ialt 7200 kr i tilskud til psykologhjælp.

Når du er under 18 år, kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.
Når du er 18-25 år, kan du få refunderet 450 kr. pr. Samtale.
Når du er 26 – plus kan du få refunderet 300 kr. pr. Samtale.

Jeg indberetter dine behandlinger til Sygeforsikringen DK.

Du kan læse om betingelser og tilskud her: www.sygeforsikring.dk

PRISERNE GÆLDER PR. 1. JANUAR 2022 OG REGULERES ÅRLIGT PR. 1. JANUAR.

  • Rådgivning og terapi , individuelt børn, unge, voksne à 45 minutter 1100 kr
  • Rådgivning og terapi, individuelt børn, unge, voksne à 60 minutter 1400 kr.
  • Rådgivning og terapi, børn/unge m forældre; forældre; familier à 1 time 1550 kr.
  • Supervision, individuelt à 1 time 1500 kr
  • Supervision, gruppe à 1 time 2 medarbejdere 2300 kr
  • Supervision, gruppe à 1 time 3-5 medarbejdere 2500 kr
  • Supervision, gruppe à 1 time 6 – medarbejdere 2700 kr
  • Workshops timepris efter den specifikke opgave.

Kørsel og km penge efter statens takster.

Betaling via Mobile Pay til 36 359 ved afslutning af hver samtale

 

Hvad er vilkårene for afbud?

Aflysning eller ændring af dine aftaler skal ske senest kl. 9. dagen før din aftale.
Senere aflysning eller afbud i forbindelse m/u sygdom, udeblivelse og forglemmelse faktureres med fuld takst.