Som medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til terapi som barn, ung og voksen.
Jeg indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Du kan også være berettiget til økonomisk tilskud hos din sundhedsforsikring, indboforsikring, fagforening og socialforvaltning.

Priserne gælder pr. 1. januar 2020 og reguleres årligt pr. 1. januar.

  • Rådgivning og terapi, individuelt børn, unge, voksne à 45 minutter 1000 kr
  • Rådgivning og terapi, børn/unge m forældre; forældre; familier à 1 time 1400 kr.
  • Telefonrådgivning 15 min – 300 kr.
  • Supervision, individuelt à 1 time 1350 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 2 medarbejdere 2200 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 3-4 medarbejdere 2400 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 5-8 medarbejdere 2600 kr + moms
  • Workshops timepris efter den specifikke opgave.
  • Debriefing, gruppe á 1. Time 3000 kr + moms

Rejsegodtgørelse: 3,56 kr. pr. km.

Som medlem af Christianbjerg grundejerforening får du 10 % på al behandling. Husk at medbringe dit medlemskort.

Sygeforsikring ”Danmark” giver tilskud til psykologhjælp hos en autoriseret psykolog. Du kan få refunderet 300 kr. pr. samtale. Læs om betingelser og tilskud her: www.sygeforsikring.dk

Betaling via Mobile Pay til 36 359 ved afslutning af hver samtale

 

Hvad er vilkårene for afbud?

Aflysning eller ændring af dine aftaler skal ske senest kl. 9. dagen før din aftale.
Senere aflysning eller afbud i forbindelse m/u sygdom, udeblivelse og forglemmelse faktureres med fuld takst.