Som medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til terapi som barn, ung og voksen.
Jeg indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Du kan også være berettiget til økonomisk tilskud hos din sundhedsforsikring, indboforsikring, fagforening og socialforvaltning.

Priserne gælder pr. 1. januar 2019 og reguleres årligt pr. 1. januar.

  • Rådgivning og terapi, individuelt børn, unge, voksne à 45 minutter 1000 kr
  • Rådgivning og terapi, børn/unge m forældre; forældre; familier à 1 time 1400 kr.
  • Telefonrådgivning 15 min – 300 kr.
  • Supervision, individuelt à 1 time 1350 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 2 medarbejdere 2200 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 3-4 medarbejdere 2400 kr + moms
  • Supervision, gruppe à 1 time 5-8 medarbejdere 2600 kr + moms
  • Workshops timepris efter den specifikke opgave.
  • Pris for supervisions grupper på mere end 8 personer / flere grupper i fx en kommune – ring 5056-9932 og vi finder en passende pris.
  • Debriefing, gruppe á 1. Time 3000 kr + moms

Rejsegodtgørelse: 3,80 kr. pr. km.

Som medlem af Christianbjerg grundejerforening får du 10 % på al behandling. Husk at medbringe dit medlemskort.

Sygeforsikring ”Danmark” giver tilskud til psykologhjælp hos en autoriseret psykolog. Du kan få refunderet 300 kr. pr. samtale. Læs om betingelser og tilskud her: www.sygeforsikring.dk

Hvad er vilkårene for betaling?

Jeg anmoder/fremsender faktura via mobile pay efter hver konsultation med betalingsfrist 7 dage fra anmodnings dato.
Såfremt du ikke har en mobile pay bruger fremsendes en faktura på e-mail efter hver konsultation med betalingsfrist 7 dage fra faktura dato.
Betaling efter forfaldsdato bliver pålagt en rente på 2 % pr. påbegyndt måned og 50 kr. pr. rykker.

Du kan betale via.:
Netbank
MobilePay

Hvad er vilkårene for afbud?

Aflysning eller ændring af dine aftaler skal ske senest kl. 9. dagen før din aftale.
Senere aflysning eller afbud i forbindelse m/u sygdom, udeblivelse og forglemmelse faktureres med fuld takst.