Om Robust Psykologhjælp

Robust psykologhjælp Aarhus drives af mig, Kirsten Børsting.
Jeg har haft virksomheden siden 2006.

Oprindeligt er jeg uddannet socialpædagog, hvor jeg arbejdede med børn og unge anbragt uden for hjemmet. Siden 2001 har jeg arbejdet som psykolog i Aarhus. Jeg har arbejdet hos PPR i Aarhus kommune med udredning af børn og unge, samtaler med forældre samt proceskonsultation med lærere, pædagoger og ledere. Hos Mødrehjælpen i Aarhus hvor jeg var behandlingsansvarlig psykolog for børn, unge og mødre i projektet: “Ud af voldens skygge”. Siden september 2017 har jeg arbejdet fuld tid i klinikken. Jeg fratrådte en 15 timers ansættelse på Psykiatrisk hospital i Risskov, hvor jeg udviklede udredning,- og behandling af voksne med autismespektrumforstyrrelse i voksenpsykiatrien. Efter de 6 års ansættelse i psykiatrien hjælper jeg også unge voksne og voksne med autismespektrumforstyrrelse; ADD/ADHD og udviklingshæmning i klinikken. 

I min virksomhed Robust psykologhjælp arbejder jeg som psykolog i Aarhus med børn, unge, forældre, familier, voksne og supervision til fagfolk.

Det er vigtigt for mig at minoriteters stemmer bliver hørt og derfor har terapi med børn og unge og deres forældre en særlig plads i mit virke. Desuden bidrager jeg til faglig og saglig udvikling af forskellige professionelle faggrupper igennem supervision og afholdelse af forskellige workshops.

Som udøvende psykolog i Aarhus tror jeg på vigtigheden af, at den hjælp jeg giver har et mestringsperspektiv frem for et sygdomsperspektiv. Det betyder at jeg dobbelt lytter i samtalerne med dig. Der er altid både en problemfortælling og en mulighedsfortælling. I samtalerne går vi med de fortællinger som er betydningsfulde for dig. Fokus er dig og de kontekster du er en del af. Det er mit ansvar som psykolog at bidrage til at skabe sammenhæng og overblik i samtalerne, så du kan definere, hvilke veje du ønsker at gå i dit liv. Jeg vil altid møde dig som ekspert i dit eget liv.

Psykolog Aarhus

Robust psykologhjælp Aarhus

Navnet Robust giver en direkte indsigt i min vision som psykolog i Aarhus. Nemlig at bidrage til at du kan håndtere det problem du søger hjælp til på robust vis. Robust handler om at der til dig som person og de relationer og situationer du befinder dig i findes et selvstændigt sæt af ressourcepotentialer for dig. I Robust psykologhjælp hjælper jeg dig med at få fokus på dine ressourcer og relationer og dermed styrke din robusthed.

I min praksis har jeg en trofast narrativ maskot. Han hedder Robust. Oprindeligt kommer han fra Australien, hvorfra jeg har min internationale efteruddannelse i narrativ terapi. Han er symbolet på den praksis jeg står for: at du får mulighed for at fortælle. Det kan bevæge dig i den retning du ønsker, hvor hensigten er at du får det bedre.

Arbejdet med fortællinger i terapi, rådgivning og supervision kaldes for Narrativ Praksis. Du får fortællerettigheden og definitionsmagten over det problem, du søger hjælp til. Derigennem øges dine muligheder for at mestre det problem du søger hjælp til på en robust måde.
Robust`s rygsæk er symbol på, at jeg opfatter alle samtaler og fortællinger som uendelige rejser i livets mangfoldigheder: unikke for dig og hver enkelt af menneske som søger og får hjælp hos mig.

 

 

Psykolog i Aarhus

Psykolog Aarhus - Robust Psykologhjælp

Hvordan arbejder jeg som psykolog?

Jeg er som psykolog ekspert i samtaleprocesser og tror på bevægelse, forandring og udvikling træder i kraft, når vi ved hjælp af samtaler undersøger, hvordan du oplever et specifikt problem har indflydelse på dit liv. Det er problemet, der er problemet og ikke dig som menneske. Problemløsning kræver en professionel samtale og tillidsfuld relation.

Det som særligt kendetegner min psykologhjælp til forskel fra andre terapeuter er at jeg som SOMA embodiment terapeut vægter inddragelse af kroppen i samtalerne. Både i relation til voksne, unge og børn.

I samtalerne kan inddrages flere forskellige metoder afstemt efter hvad du finder dig tilpas med og det du søger hjælp til. SOMA kropsterapi, hypnoterapi, tegneterapi, legeterapi. Alle disse metoder har jeg funderet i den narrative praksis og et dybdegående kendskab på specialistniveau om den livslange udviklingspsykologi.

Vi og andre skaber en masse fortællinger om os selv og hinanden og bliver positioneret igennem disse fortællinger. Både dem vi selv har forfattet på et måske ubevidst plan og også dem som andre har forfattet om os. Som psykolog afdækker jeg ikke sandheden om hvem du er. Istedet samarbejder jeg med dig om at udforske de fortællinger du har om dig selv ud fra alt det du har oplevet igennem dit liv. Metoderne til at få fortællingerne til at flyde som et vandfald kan være mangeartede. I dit liv er der ikke kun èn fortælling – der er flere fortællinger og de beriger din selvforståelse når vi går i gang med forfatte og genforfatte dem. Målet er at skabe en rigere historiefortælling om dig så du ikke lever i skyggen af problemfortællingen. Fokus er at skabe frihed for dig ved at du ser eksistensmuligheder i de historier du og andre fortæller om dig.

I samtalerne udfolder vi oftest hvordan Problemet påvirker dig. Hvis du fx oplever angst, så arbejder vi med at eksternalisere angsten – flytte angsten det sted hen, hvor du oplever at få afstand til den, så du kan forholde dig til angsten på nye måder. Blandt andet ved hjælp af eksternalisering kan du begynde at lære at håndtere fx angst på en måde, så angst ikke skaber forhindringer for dig i dit liv.

Hvad kan Robust psykologhjælp i Aarhus hjælpe dig med?

Uanset hvad du søger hjælp til, så er du altid velkommen til at kontakte mig. Nogle af de problemfelter jeg som psykolog kan hjælpe dig med i et terapi forløb kan være:

  • Angst
  • Skilsmisse
  • Mobning
  • Sorg
  • Traumer
  • Familie vold
  • Omsorgssvigt
  • Opdragelse
  • ADHD/ADD
  • Autismespektrumforstyrrelse

Du kan læse mere om min specifikke ekspertviden om forskellige problemer på siden:

Hvad søger du hjælp til?

Skal jeg hjælpe dig?

Min opgave er at skabe en samtale-kultur med dig hvor du føler dig set, hørt og forstået. Du får hurtigt oplevelsen af, at jeg forstår hvad der kendetegner det problem du søger hjælp til og herfra sker der en bevægelse i retning af flere muligheder. Når du har en psykologsamtale med mig får du gennemsigtighed. Stiller du mig et spørgsmål, svarer jeg. Og jeg gør mig umage i at stille dig relevante spørgsmål med udgangspunkt i dine talte ord og herved åbne op for dialog, så du kan gå lettere hjem. I samtalerne hos mig vil du opleve en stemning med engagement, relevante og nærværende spørgsmål.

Under samtalerne inddrager jeg forskellige metoder. Jeg benytter ofte metaforer, billeder, tegninger, figurer, poetisering, brevskrivning, afspænding og legeterapi. Metoderne afstemmes med, hvad du befinder dig godt med, og hvad du har brug for hjælp til.

En af mine kunder, en kvinde i 30’erne, skrev en feedback til mig efter et længere samtaleforløb:

Min far døde for en måned siden, og jeg har ofte tænkt på, hvor glad og taknemmelig jeg er for at være blevet afklaret hos dig mht. min fars og mit forhold. Tak! Det er virkelig din forståelse af børns oplevelser , der har hjulpet mig videre. Også din ærlighed, som du trods din professionalisme så fint lader skinne igennem. Det er så dejligt at opleve som menneske”.

Du kan læse flere kundeudtalelser og danne dig dit eget indtryk af mig som psykolog og min praksis.

Psykolog i Aarhus - Robust Psykologhjælp

Robust børnepsykologhjælp i Aarhus

Jeg anvender narrative udviklingsstøttende dialoger i hjælpen til børn og unge. I praksis betyder det at jeg indtager dit perspektiv som barn eller ung og møder dig der hvor du befinder dig i livet. Min opgave er at sætte mig ind i dit barns tanker, følelser og trivsel. Min holdning er at jeg ikke blot skal trække informationer ud af samtalen med dit barn – jeg skal også give noget til dit barn. Det sker ved at dit barn også oplever frihed under samtalen, oplevelsen af rummelighed og god tid. Jeg følger dit barns rytme og herved får vi en udviklingsstøttende dialog. Det kan være i form af bearbejdende samtale eller støttende samtale.

Vil du læse mere om narrativ terapi? Klik her