Prøv konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse

Som psykolog har jeg god erfaring med at være konfliktmægler og tilbyder skilsmisse mægling imens skilsmissen står på og i den efterfølgende proces. Jeg tilbyder professionel støtte, så du, din tidligere partner og dit barn kan komme igennem en svær tid, som ofte er følelsesmæssig hård.

Det er en god ide at benytte skilsmisse mægling, hvis du vil sikre dit barns trivsel igennem din skilsmisse og i den efterfølgende periode. Desuden kan jeg hjælpe dig og din tidligere partner med konfliktmægling, så I får en god adskillelse fra hinanden og et godt samarbejde om børnene i fremtiden. For at opnå en positiv skilsmisse mægling, er det vigtigt, at dig og din tidligere partner er med i forløbet af egen fri vilje og har lyst til at skabe forbedringer. Alle forløb med skilsmisse- og konfliktmægling har fokus på det, som du og din tidligere partner ønsker hjælp til.

Skilsmisse Aarhus Terapi

Vælg konfliktmægling
– hvis du ønsker bedre kommunikation i dine relationer

Står du overfor en kommende skilsmisse, eller er du allerede skilt, men har svært ved at snakke med din tidligere partner om jeres fælles børn, har du mulighed for at få løst jeres problemer med hjælp fra narrativ konfliktmægling.

Helt konkret bygger narrativ konfliktmægling på, at hvis der er uoverensstemmelser i et tidligere parforhold, kan det fastholde dig og dine nærmeste i en konflikthistorie, som kan være meget negativ og påvirke dine børn. Når dig og din tidligere partner deltager i en skilsmisse mægling hos mig, vil jeg have fokus på at beskrive konflikthistorien mellem jer, men også udforme en modhistorie, som åbner op for at få løst konflikterne mellem dig og din tidligere partner på bedste vis.

Under konfliktmægling stiller jeg spørgsmål, som har til hensigt at bryde konflikthistorien mellem dig og din tidligere partner. Jeg anskuer, hvad der gemmer sig af håb og drømme bagved konflikthistorien. Det viser sig ofte, at når der er konflikter mellem dig og din tidligere partner, er det fordi det bunder i en bristet drøm, som skaber frustration. I disse tilfælde kan det være effektfuldt, at anvende eksternalisering, hvilket betyder at jeg skaber en distance mellem dig og din tidligere partners konflikthistorie, så jeg frigør problemet fra hver af jer som individer.

3 gode grunde til at prøve narrativ konfliktmægling

 1. Hvis du føler, at du er omgivet af negative følelser, kan narrativ konfliktmægling åbne op for, at du begynder at se de mennesker, du omgiver dig med i et andet lys – du vil få et nuanceret syn på tilværelsen
 2. Du vil få gode redskaber til at tage ansvar for dig selv og finde ud af, hvordan du har det og rykke fra at befinde dig i en offerposition til at være i en overlevelsesposition
 3. Du vil få gode redskaber til at kunne leve med det, som gør ondt. Vi vil arbejde med at skabe overensstemmelse og et forlig, som du kan bruge fremadrettet

Konfliktmægling Aarhus

Inddrag børnene under og efter skilsmissen

Robust psykologhjælp tilbyder skilsmisse mægling med flere familiemedlemmer

I en skilsmisseproces er det vigtigt, at du som forældre, kan tage vare på dig selv og dit barn, så der skabes en proces, som er støttende og aflastende for dit barn.

Det er dig som forældre, der sætter præmissen og stiller krav. Hvis ikke dine krav er afstemt med dit barns behov, kan det medvirke til, at dit barn mistrives, mangler en selvforståelse og får det svært i forhold til sociale relationer.

Ofte kan et magtforhold mellem dig og din tidligere partner være yderst anstrengende for dit barn, hvis dit barn konstant skal tage dit eller din tidligere partners perspektiv og indordne sig hver af jeres forventninger. Hvis du eller din tidligere partner ikke har den samme årsag til skilsmissen, kan det være vanskeligt for dit barn at skabe en selvstændig fortælling og årsag til skilsmissen, da dit barn vil blive udsat for en modsætningsfyldt informationsstrøm og føle sig lammet.

Under en skilsmisseproces kan det være utrolig givende, hvis dit barn føler, at hun/han også bliver hørt og forstået. Jeg tilbyder, at arbejde med skilsmissen, så dit barns perspektiv kommer frem med respekt for dig som mor, far og jer som forældre – hver for sig og sammen.
Det kan ofte være meget lettende for dit barn i forbindelse med skilsmisse, hvis dit barn føler, at hun/han også bliver hørt.

En skilsmisse kan være både traumatisk og sorgfuld for dit barn. Der er otte særlige sårbare tidspunkter for dit barn op til, under og efter en skilsmisse, som kan have store konsekvenser for dit barn.

Disse tidspunkter indtræder når:

 1. Du første gang fortæller dit barn, at mor og far skal skilles
 2. Du fortæller dit barn, at mor og far flytter eller er flyttet hjemmefra
 3. Forældremyndighedssagen begynder og afgøres
 4. Økonomien er delt op
 5. Dit barn begynder at bo i en delt verden: ”mors bolig” og ”fars bolig”
 6. Du eller din tidligere partner begynder at date andre
 7. Du eller din tidligere partner beslutter sig for at flytte langt væk
 8. Du eller din tidligere partner bliver gift igen og der skabes en stedfamilie

Skilsmisse Aarhus

Når dit barn bliver inddraget i et konfliktmæglingsforløb hos mig, vil jeg altid tage udgangspunkt i et familiefokus. Det vil sige, at du som forældre, dit barn og eventuelt søskende har mulighed for at blive inviteret med til samtalerne. Selvom du og din tidligere partner står overfor en skilsmisse eller allerede har gennemgået en skilsmisse, handler det om at styrke familierelationerne, så de bliver bæredygtige i fremtiden. Fokus vil altid være, at få dit barn til at udvikle sig i en hensigtsmæssig retning, selvom skilsmissen er på vej eller har været en hård periode.

Her vises et eksempel på hvordan narrativ konfliktmægling kan bruges i forhold til børn

Nikoline har tegnet sig selv på gåtur med far og hans nye kæreste. Hun føler sig udenfor. Det gør hende vred, irriteret og ked af det. Nikoline har tegnet, hvordan hun gerne vil have det med far og hans nye kæreste. Hun holder far i hånden og han holder sin kæreste i hånden. Nikoline føler sig indenfor. Det giver hende glæde og varme.

Skilsmisse Aarhus - Robust Psykologhjælp

Tegnet af Nikoline, 11 år

Skal jeg hjælpe dig og din tidligere partner eller jeres fælles barn? Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om den situation, du eller din familie står i. Sammen finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe jer med skilsmisse- og konfliktmægling i Århus.