SOMA EMBODIMENT TERAPI

Jeg er en af de første i Danmark som er uddannet SOMA embodiment terapeut. Jeg har taget min uddannelse ved Sonia Gomes og Marcelo Muniz igennem Traumeheling Aps og jeg blev færdig uddannet i 2018. Senere har jeg modtaget individuelle sessioner med Sonia for at styrke mine færdigheder i at bruge SOMA i de terapi forløb jeg tilbyder.

Min nysgerrighed på at uddanne mig i SOMA kropspterapi blev vækket efter jeg i 2014 pådrog mig et hovedtraume. Dette er jeg lykkeligvis næsten kommet mig over. Traumet lærte mig imidlertid, at der er oplevelser og hændelser i livet som vi ikke kan få adgang til via vores sprog og samtaleterapi. Traumatiske hændelser kan både være i form af faldulykker; overgreb og udviklingstraumer hvor man igennem sin opvækst har forskellige oplevelser med ikke at blive følelsesmæssigt set, hørt og mødt.

 

 

Kropsterapeut Aarhus

Hvordan anvender jeg SOMA Embodiment terapi?

SOMA embodiment terapi er et væsentligt bidrag til den narrative samtaleterapi og forklaringen på, hvorfor jeg definerer min grundlæggende behandlingsmetode som Narrativ SOMA terapi.

Jeg anvender SOMA i terapiforløb med både unge og voksne. I terapiforløb med børn arbejder jeg også neuro-narrativt og jeg har taget en efteruddannelse ved Ale Duarte som har fokus på at lave terapeutiske aktiviteter med børn og unge som kan støtte udvikling og re-etablering af selvregulerings evnen. Dette kan være et centralt behov, når børn har oplevet chok og/eller traume.

Traumer og udviklingstraumer kan medføre at din krops nervesystem bliver alt for aktiveret i forskellige situationer, uden at du er helt klar over hvorfor. Måske du godt ved, at det er fordi du skal lave en præsentation. Men selvom du rationelt ved at en præsentation gør dig nervøs, får du alligevel svært ved at berolige dig selv. Det er her SOMA kropsterapi kan gøre et godt stykke arbejde for dig.

Hvad kan SOMA Embodiment kropsterapi gøre for dig?

Til forskel fra narrativ samtaleterapi handler SOMA kropsterapi om at arbejde med sig selv igennem kroppen. Det vil sige, at det talte sprog ikke er i fokus. Det handler istedet om at registrere hvad der sker i din krop og bruge disse registreringer som vejviser til, hvad det næste er kroppen skal gøre med henblik på at regulere nervesystemet.

I og med SOMA kropsterapi primært foregår non-verbalt er det vigtigt, at du har en åben og nysgerrig tilgang. Det er meget forskelligt, hvor god kontakt mennesker har til deres krop, men møder du op med et åbent sind, kan vi sammen gøre et godt stykke arbejde for dig. Og du kan få oplevelsen af at blive meget mere fortrolig med din krop.

Fokus for SOMA kropsterapi er det problem, du ønsker skal løses. Det betyder, at vi indledningsvis taler sammen om din situation. Udgangspunktet er altid, at du skal føle dig tryg. Jeg vil aldrig presse dig til nogle øvelser og du kan altid sige nej.

Med SOMA kropsterapi bliver du bedre groundet og kan dermed opnå en bedre balance imellem din indre og ydre verden. Du bliver mere tilstede i din krop og får styrket dine grænser. Andre vil opleve dig nærværende og modtagelig samtidig med at du hviler i dig selv. Dine kropsbevægelser og kropspositur vil komme mere i flow.

En væsentlig del af traumebehandling er at din krop føler sig sikker og stabil. Med SOMA traumebehandling kan jeg hjælpe dig med at føle dig godt tilpas i din krop. Også i situationer hvor du bliver angst. At opleve sig sikker og stabil i sin krop betyder ,at du bliver bedre i stand til at fornemme dine grænser, din fysiske jordforbindelse og være organiseret i din følelsesmæssige krop. En af måderne at håndtere modgang i livet på er bevidst at vide, hvor din krop er. Hvor dit tyngdepunkt er. SOMA sker på et ubevidst niveau, hvor jeg bruger berøring, sansefornemmelse og bevægelse i samarbejdet med dig.

Derfor tilbyder jeg kropsterapi i Århus hos Robust psykologhjælp

Kroppen lagrer oplevelser og minder – også de ubehagelige. Ofte undervurderer vi betydningen af, hvad kroppen husker. Det kan få den konsekvens, at vi kæmper med de samme tilbagevendende udfordringer og forgæves forsøger at fixe udfordringen uden effekt. Tilbagevendende udfordringer, som fx angst, kan have tråd i udviklingstraumer og derfor kan det være nyttigt at bruge SOMA i angstbehandling og dermed få reguleret et alt for aktivt nervesystem.

Siden jeg begyndte at bruge SOMA kropsterapi som et supplement til narrativ samtaleterapi, har jeg som SOMA embodiment terapeut erfaret, at kropsterapi kan give adgang til ressourcer og reducere et for højt angst niveau. Efter et forløb med SOMA kropsterapi vil du føle dig både lettet og forbavset. Forbavset fordi vi i Vesten især lærer at problemer løses via vores hjerner og kognitive funktioner. SOMA går en helt anden vej. SOMA går igennem kroppen og påvirker dine hjerne, så du bedre kan bruge alle din hjernes funktioner. Tænke mere nuanceret og klart i relation til det problem du søgte hjælp til.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 50569932 eller mail kirsten@robustaarhus.dk, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan SOMA embodiment kan inddrages i et narrativt samtaleforløb hos mig i Århus.