Kropsterapi kendetegnes ved at være en helhedsorienteret terapiform, hvor krop, sind og psyke bliver inddraget i behandlingsforløbet. Ved at inddrage kroppen aktivt i dit terapiforløb, vil det være muligt at få løsnet spændinger og øge din kropsbevidsthed. Når du bliver opmærksom på de signaler, kroppen sender dig, kan du bedre føle, tolke og handle på de impulser, du møder.

Du vil på sigt, i et forløb med kropsterapi, blive god til at træffe bevidste valg, som kan påvirke dit liv i en positiv retning, fordi du er i bedre kontakt med dine følelser og din krop.

Når jeg som psykolog inddrager kropsterapi i et terapiforløb, arbejder jeg med at skabe kontakt og mærke kroppen i relation til et konkret problem eller en bestemt udfordring, du kæmper med.

Fokus er, at supplere det talte sprog. Det gøres ved at skabe adgang til det, som kroppen før har oplevet, men som kan være svært at beskrive med ord og huske. Hvis du fx har været udsat for en ubehagelig oplevelse, bruges kropsterapi til at få kroppen overbevist om, at kroppen nu er i sikkerhed!

Kroppen vil huske alvorlige hændelser som fx et overgreb. Ved brug af kropsterapi repareres de ubehagelige erindringer ved at hjælpe kroppen til at pendulere mellem ubehagelige og behagelige følelser. Det kan være rigtig effektivt, da der skubbes til erkendelsesprocessen, hvilket giver dig mulighed for at få en større kropsbevidsthed, fordi kroppen inviteres med ind i samtalerne.

 

Kropsterapeut Aarhus

Hvad kan kropsterapi gøre for dig?

I kropsterapi er det vigtigt, at du har en åben og nysgerrig tilgang, hvis du vil have et godt resultat. Jeg arbejder ud fra den problemstilling, du ønsker, der skal løses. Det er forskelligt, hvor god kontakt hvert individ har med kroppen. Før kropsterapien begynder, vil der være et par forudgående terapisamtaler, hvor din situation og problemstilling bliver drøftet. Udgangspunktet er altid, at du skal føle dig tryg under forløbet. Du vil aldrig blive presset til øvelserne, og du kan altid sige nej. Kropsterapi egner sig til forskellige problemstillinger og er særligt effektivt, når den terapeutiske proces møder et sted, hvor ord ikke længere er muligt, eller det er svært for dig at beskrive dine følelser.

Kropsterapi er effektiv, hvis du vil blive bedre til at mærke og aflæse din krop og dine følelser. Når din krop er i fuld kontakt med dine følelser, vil du opnå en styrke og fornemmelse af at være et levende og helt menneske. Har du fx været udsat for et traume, kan det efterfølgende sætte sig i dit nervesystem. Ved traumer bliver sanserne forstyrret, hvilket kan medvirke til at følelser og sanser bliver skærpet. Når traumet løsnes ved brug af kropsterapi, er det muligt at give kroppen mulighed for at reagere på den ubehagelige situation, du tidligere har været udsat for og derved give kroppen den forløsning, som ikke kunne lade sig gøre i den oprindelige situation.

 

 

Kropsterapi Aarhus

Sådan foregår kropsterapi hos Robust i Århus

Kropsterapi tilbydes af mig, Kirsten Børsting. Jeg har taget forskellige kurser i kropsterapi og kan derfor bruge min erfaring som kropsterapeut i Århus i forskellige terapiforløb. Kropsterapien bruges direkte i samtalen, hvor jeg beder dig lokalisere følelsen et sted i kroppen. Før du får kropsterapi, vil jeg altid gennemgå terapien grundigt med dig, så du er indforstået med processen. Skulle du mod forventning finde kropsterapi ubehageligt, er du altid velkommen til at sige fra, og jeg stopper behandlingen.

Derfor tilbyder jeg kropsterapi i Århus hos Robust psykologhjælp

Kroppen lagrer gamle oplevelser og minder – også de ubehagelige. Hvis du undervurderer betydningen af, hvad kroppen husker, kan det på sigt skabe hukommelsesbesvær og en tilstand, hvor du ikke kan mærke dig selv og føle, hvad der er rigtigt og forkert, når du står overfor store udfordringer. Derfor er det vigtigt at lytte til kroppens signaler.

Jeg har som kropsterapeut i Århus erfaret, at kropsterapi kan bruges til at skabe god kontakt til din krop, hukommelse og dine ressourcer. Efter et forløb med kropsterapi vil du føle dig både lettet og afklaret om din situation. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om kropsterapi hos mig i Århus eller jeg skal finde en tid til dig.