Jeg er godkendt supervisor på specialistniveau i børnepsykologi og klinisk psykologi.

Hos mig kan du få supervision i gruppe og som individuelt forløb.

Når du kommer for at få supervision, samarbejder vi om at skræddersy dit forløb med konkrete læringsmål og en plan for, hvad du gerne vil arbejde i retning af.

Alle forløb foregår i min klinik.

Jeg tilbyder supervision til psykologer: 

 • På vej mod autorisation
 • På vej mod specialistuddannelse
 • Som søger kompetence-udvikling og træning indenfor neuro-narrativ praksis
 • Som søger kompetence-udvikling i samtaler med børn og unge
 • Som arbejder med terapi i relation til børn, unge og voksne
 • Som arbejder med proceskonsultation i PPR regi og har brug for træning i at inddrage børn og unges stemmer

EGENTERAPI OG PERSONLIG UDVIKLING

Jeg er certificeret i Per Isdals Lejrbålsmetode til brug for psykologer som vil forebygge sekundær traumatisering og som har brug for lettelse af belastnings reaktioner. Når du kommer for at få egenterapi eller personlig udvikling, samarbejder vi om at skræddersy dit forløb med konkrete læringsmål og en plan for, hvad du gerne vil i retning af.

Alle forløb foregår i min klinik.

Jeg tilbyder egenterapi og personlig udvikling til psykologer:

 • På vej mod autorisation
 • På vej mod specialistuddannelse
 • Som har brug for hjælp til at håndtere belastnings reaktioner
 • Som oplever sig traumatiseret i forbindelse med arbejdet
 • Som gerne vil arbejde med sig selv som terapeut/behandler

HVORDAN ARBEJDER JEG SOM SUPERVISOR MED EGENTERAPI, PERSONLIG UDVIKLING OG SUPERVISION?

Alle samtaler er funderet i min Narrative SOMA praksis hvor narrativ samtale suppleres af SOMA embodiment praksis. Det betyder, at du kan blive præsenteret for en variationsbredde af samtale-metoder som du direkte kan omsætte til dit eget arbejde. Metoderne afstemmes med dine præferencer. I samtalerne kan vi slentre på opdagelse i de arbejdsopgaver og temaer som du har brug for. Jeg lægger vægt på, at vi at sætter det du søger hjælp til i relation til dine færdigheder, kompetencer, viden, erfaringer, intentioner og værdisæt. Vi arbejder med at udvide og synliggøre dit metode-repetoire.

Alle samtaler foregår i en neuro-narrativ, nysgerrig og kollektiv kultur, som gør det muligt at du kan få feedback på dit arbejde afstemt med det du har brug for. Vi kan arbejde praksisnært ved at du medbringer lydoptagelse, videooptagelse og fx transskription af dine samtaler.

Du kan skrive til mig på mail kirsten@robustaarhus.dk eller kontakte mig på telefon 5056 9932.