Jeg tilbyder supervision til flerfaglige professionsudøvere.

Psykologer, familiebehandlere, plejeforældre, socialrådgivere, psykoterapeuter, pædagoger, lærere og ledere i offentlige og private organisationer.
Supervision har til formål at støtte din professionsudvikling og kvalitetssikre dit arbejde. Supervision kan være tilrettelagt som individuelt forløb eller som gruppeforløb.

I gruppesupervision kan dine kollegaer inddrages som bevidnende team, reflekterende team, rolleudøvere, rådgivere m.m.

Måske du er psykolog og på vej til autorisation eller specialistuddannelse? Måske I er plejeforældre og har brug for supervision i relation til samarbejdet med andre professionelle?

Jeg tilbyder egenterapi og supervision til psykologer som er undervejs med: 

  • Autorisation
  • Specialistuddannelse
  • Egenterapi & personlig udvikling

PSYKOLOGER PÅ VEJ TIL AUTORISATION

Forløbet faciliterer primært din personlig-professionelle stil som psykolog. Supervisions samtalerne er funderet i narrativ praksis. Supervisionen udforsker og udfolder de arbejdsopgaver du vælger at tale om i relation til dine færdigheder, kompetencer, viden, erfaringer, intentioner, værdisæt og i relation til de kulturer du møder. 

Det betyder at I som gruppe-deltagere kan repræsentere flere forskellige arbejdsfelter. Med gruppefællesskabet går vi på opdagelse i hvilke kompetencer, færdigheder og viden der kan anvendes på tværs af arbejdsområder. 

I samtalerne bliver du præsenteret for flere samtale-metoder som du kan bruge i dit arbejde. Fx inddragelse af tegninger, hypnose, billeder, figurer, poetiseringer og bevidning. 

Supervisions tiden prioriteres ud fra hvad I som gruppe-deltagere gerne vil blive klogere på. Det betyder at vi også kan arbejde med narrative øvelser m.m. 

PSYKOLOGER PÅ VEJ TIL SPECIALISTUDDANNELSE

Egenterapi og personligt udviklingsarbejde er et krav i specialistuddannelsen. Vi arbejder med audvikle dit handlings-repetoire i terapi med børn, unge og deres forældre. Fokus er synliggørelse og navngivning af terapeutiske handlinger. 

Supervisionen og det personlige udviklingsarbejde foregår i en narrativ, nysgerrig feedback orienteret kultur med praksisnært arbejde. Deltagerne medbringer lydklip, billeder, videoklip og transkription af samtaler. Jeg superviserer deltagerne med inddragelse af gruppe-feedback og respekt for terapeutisk variationsbredde.