Jeg tilbyder supervision til flerfaglige professionsudøvere.

Psykologer, familiebehandlere, plejeforældre, socialrådgivere, psykoterapeuter, pædagoger, lærere og ledere i offentlige og private organisationer.
Supervision har til formål at støtte din professionsudvikling og kvalitetssikre dit arbejde. Supervision kan være tilrettelagt som individuelt forløb eller som gruppeforløb.

I gruppesupervision kan dine kollegaer inddrages som bevidnende team, reflekterende team, rolleudøvere, rådgivere m.m.

Måske du er psykolog og på vej til autorisation eller specialistuddannelse? Måske I er plejeforældre og har brug for supervision i relation til samarbejdet med andre professionelle?

Jeg udbyder løbende følgende supervisionsforløb:

Psykologer på vej til autorisation.

Psykologer på vej til specialistuddannelse.

PSYKOLOGER PÅ VEJ TIL SPECIALISTUDDANNELSE

– PERSONLIGT UDVIKLINGSARBEJDE

Tidspunkt: 8 mandage kl. 9 – 15. Supervisionsforløbet udbydes på løbende datoer, når der er minimum 2 deltagere.

Pris: 18.000 kr. ex. moms inkl. kaffe/te, lettere forplejning og materialer. Betales i 2 rater.

Omfang: 48 timers personligt udviklingsarbejde.

Deltagere: 6 – 8 deltagere svarende til kravene i specialistuddannelsen i Børnepsykologi.

Indhold: Vi praktiserer narrativt med fokus på krop, billeder og forskellige øvelser som bidrager til udfoldelse af personlige fortællinger. Du vil bl.a blive introduceret til den narrative tegneterapeutiske metode Tree of Life.

I gruppen bruger vi bevidning i varierende former. Den grundlæggende hensigt med det personlige udviklingsarbejde er at bidrage til integritet af sfærerne privat – personlig – professionel.

Gruppeledere: Kirsten Børsting og Susanne Mathiasen

Tilmelding: Brug kontaktformularen.
Der mailes efterfølgende kontrakt med bindende tilmelding.

Supervisions gruppeforløb til psykologer på vej mod autorisation:

Forløbet faciliterer primært din personlig-professionelle stil som psykolog. Supervisions samtalerne er funderet i narrativ praksis. Supervisionen udforsker og udfolder de arbejdsopgaver du vælger at tale om i relation til dine færdigheder, kompetencer, viden, erfaringer, intentioner, værdisæt og i relation til de kulturer du møder.

Det betyder at I som gruppe-deltagere kan repræsentere flere forskellige arbejdsfelter. Med gruppefællesskabet går vi på opdagelse i hvilke kompetencer, færdigheder og viden der kan anvendes på tværs af arbejdsområder.

I samtalerne bliver du præsenteret for flere samtale-metoder som du kan bruge i dit arbejde. Fx inddragelse af tegninger, hypnose, billeder, figurer, poetiseringer og bevidning.

Supervisions tiden prioriteres ud fra hvad I som gruppe-deltagere gerne vil blive klogere
på. Det betyder at vi også kan arbejde med narrative øvelser m.m.

Gruppe-leder: Kirsten Børsting, Aut. cand.pæd.psych. Specialist i børnepsykologi og klinisk psykologi. International diploma i narrativ praksis. Hypnoterapeut og kropsterapeut. Arbejder med børn, unge, voksne, forældre, familier og professionelle.

Lokalitet: Robust psykologhjælp, Brendstrupvej 72 e, 8200 Aarhus N

Omfang: 60 timers supervision i gruppe på 3-5 deltagere som foreskrevet i autorisationsordningen svarende til 40 timers ekstern supervision.

Tidspunkt: 10 dage kl. 9 -15. Først gang vi mødes bliver fredag d. 9.6 og lørdag d. 10.6.17. Herefter på flg. fredage. d. 30.6; 11/8; 8/9; 29/9; 13/10; 3/11; 1/12 og 15.12.17.

Pris: 22.000 kr ex moms inkl. kaffe/te, lettere forplejning og materialer. Betales i 2 rater. 1. rate betales ved tilmelding.

Deltagere: Minimum 3 og max 5.

Tilmelding: Frist for tilmelding er onsdag d. 10. maj 2017. Tilmelding er bindende og der fremsendes kontrakt på mail. Ring til mig på 5056-9932 eller skriv til mig på kirsten@robustaarhus.dk