Er du ansat i offentligt eller privat regi og har du et særligt ønske til en workshop eller en temadag, kan du ringe til mig.
Workshops og temadage planlægges i samarbejde med dig og dit personale ud fra jeres ønsker til indhold, metode, omfang og økonomi.

Jeg udbyder løbende følgende workshops og temadage:

  • Tree of Life – En narrativ aktivitet som hjælper børn og unge, når de er blevet ramt af traume.
  • Samtaler med børn og unge – at møde dem hvor de er.
  • Redskaber til den gode samtale imellem forældre, børn og unge.
  • Narrativ børneterapi i gruppe.
  • Masterclass i narrativ børne/ungeterapi med familiefokus

MASTERCLASS I BØRNE/UNGETERAPI MED FAMILIEFOKUS

Tidspunkt: masterclassen er fortløbende på fredage med 3 kursusdage pr. semester. Masterclassen udbydes ved minimum 2 deltagere.

Deltagere: Der optages løbende nye medlemmer. Max 6 deltagere.

Pris: 2000 kr. ex. moms pr. gang inkl. kaffe/te, lettere forplejning og materialer.

Indhold: Masterclass er for professionelle som vil arbejde med at udvikle, udvide og forme deres handlings-repetoire i terapi med børn, unge og deres forældre. Fokus er synliggørelse og navngivning af terapeutiske handlinger.

Masterclass foregår i en narrativ, nysgerrig feedback orienteret kultur med praksisnært arbejde. Deltagerne medbringer lydklip, billeder, videoklip og transkription af samtaler. Kirsten superviserer deltagerne med inddragelse af gruppe-feedback og respekt for terapeutisk variationsbredde.

Gruppeleder: Kirsten Børsting

Tilmelding: Brug kontaktformularen.
Der mailes efterfølgende kontrakt med bindende tilmelding for 3 gange ad gangen.

TREE OF LIFE

– en narrativ aktivitet som hjælper børn og unge, når de er blevet ramt af traume

Tidspunkt: 2 sammenhængende dage kl. 9 – 16. Workshoppen udbydes på løbende datoer, når der er minimum 4. deltagere.

Pris: 2800 kr. ex moms inkl. kaffe/te, lettere forplejning og materialer. Honorar betales ved tilmelding.

Deltagere: minimum 4 og max 6 deltagere.

Indhold: På denne 2-dages workshop får du principperne for traumebehandling ud fra en narrativ og mentaliseringsbaseret tilgang; træning i brug af Tree of Life med udgangspunkt i dit eget Livstræ; perspektivering af workshoppens erfaringer til brug for din hverdagspraksis.

Gruppeleder: Kirsten Børsting

Tilmelding: Brug kontaktformularen.
Der mailes efterfølgende kontrakt med bindende tilmelding.